ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562144,282-----------144,282
256137,48532,61757,30665,43646,92746,56833,31233,32529,64547,831106,02493,043629,519
2560---2031,1582,5325,26310,24142,45638,60539,63941,004181,101
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 พ.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560   -954,902
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี