ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)   13 ต.ค. 2560 259
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ   4 ก.ค. 2561 39
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา   6 มี.ค. 2561 145
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา   6 มี.ค. 2561 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   15 ม.ค. 2561 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   28 ธ.ค. 2560 158
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบี้ยเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการ   17 พ.ย. 2560 189
หลักประกันสุขภาพ   สรุปการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารรส่วนตำบลส้มป่อย   2 ต.ค. 2560 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคากลางโครงการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายป้อมยามหมู่ที่ 5 - เมรุบ้านโนนเชือกหมู่ที่ 3   11 ส.ค. 2560 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านส้มป่อย-หมู่ที่-13-บ้านกุดตูม   27 ก.ค. 2560 134
  (1)     2      3      4      5