ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 126  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส้มป่อย จังหวัดชัยภูมิ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 142  
 
  (1)