หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
 
 
 
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ส้มป่อย(รอบ2) ตั้งแต่ เม.ย.2561-ก.ย.2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ส้มป่อย ตั้งแต่ ต.ค.2560-มี.ค.2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)