หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 


นายอิทธิพล สมัตถะ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ส้มป่อย
 


-ว่าง-
รองนายก อบต.ส้มป่อย


-ว่าง-
รองนายก อบต.ส้มป่อย
 


-ว่าง-
เลขานุการนายก อบต.ส้มป่อย