หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยตั้งอยู่ เลขที่ 236 หมู่ที่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 ห่างจากที่ว่าการ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ตำบลส้มป่อยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 102.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,750 ไร่
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.กุดน้ำใส และต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 
 
 
ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพอาชีพทำนา และทำไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มัน
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     7,262      คน แยกเป็น
 
ชาย 3,531 คน คิดเป็นร้อยละ 48.62
 
หญิง 3,731 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด     2,443      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          71.20      คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลส้มป่อย สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่สูง มีระดับความสูงประมาณ 220 เมตร ลาดต่ำลงสู่ด้านตะวันออกของตำบล มีระดับความสูงประมาณ 180 เมตร ทำให้สภาพพื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่าง ตำบลส้มป่อยกับเขตอำเภอบ้านเขว้า
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   บ้านส้มป่อย 382 425 807 297  
  2   บ้านโนนม่วง 338 359 697 250  
  3   บ้านโนนเชือก 280 290 570 157  
  4   บ้านหนองม่วง 463 453 916 309  
  5   บ้านกุดตูม 119 131 250 74  
  6   บ้านซาด 242 248 490 155  
  7   บ้านบุตามี 143 156 299 101  
  8   บ้านห้วยน้อย 72 66 168 47  
  9   บ้านห้วยบง 383 412 795 291  
  10   บ้านห้วยท่าขี้เหล็ก 102 92 194 63  
  11   บ้านหนองแก 103 91 194 79  
  12   บ้านส้มป่อย 336 367 703 237  
  13   บ้านส้มป่อย 332 391 723 229  
  14   บ้านส้มป่อย 236 250 486 154  
      รวม 3,531 3,731 7,262 2,443  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10