หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลส้มป่อย สมัยสามัญที่ 2 วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. โดย คุณ ฉัตรชัย บำรุงสวัสดิ์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน