หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562   28 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   28 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   28 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   28 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.ส้มป่อย   28 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 อบต.ส้มป่อย   28 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย   28 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 มิ.ย. 2562 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11