หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ อบต.ท่าหินโงม   19 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศใ้ช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562   19 ก.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ภูเขียว   โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   19 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน   19 ก.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนรางวีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2    19 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5    19 ก.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   19 ก.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงถนนลำเลียงการเกษตรลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ สายทาง    18 ก.ค. 2562 2
ราคากลาง ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง   18 ก.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 750