ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย เรื่อง การควบคุมการเลื้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 149  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส้มป่อย จังหวัดชัยภูมิ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 170  
 
  (1)