หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย เรื่อง การควบคุมการเลื้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 193  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส้มป่อย จังหวัดชัยภูมิ [ 18 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 214  
 
  (1)