หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อน มีถนนทั้งหมด 93 เส้น แยกเป็น

ถนนลาดยาง จำนวน 9 เส้น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 73 เส้น

ถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 11 เส้น
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำชี
สระน้ำ จำนวน 4 แห่ง

ลำห้วย จำนวน 11 แห่ง  
สระหนองหิน
 
ลำห้วยแพง,ลำห้วยลุง,ลำห้วยส้มป่อย ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำชี  
สระหนองตาไกล้
 
ลำห้วยโปร่ง  
สระหนองลูกช้าง
 
ลำห้วยน้ำขาว  
สระโสกโน
 
ลำห้วยบง    
 
ลำห้วยยาง    
 
ลำห้วยท่ากกโดน    
 
ลำห้วยน้อย    
 
ลำห้วยเสียว    
 
ลำห้วยกุดเกวียน    
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย และอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง
สถานีสูบน้ำตำบลส้มป่อย จำนวน 5 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำท่าเกวียน  
สถานีสูบน้ำบ้านชาด
 
ฝายลำห้วยส้มป่อย  
สถานีสูบน้ำบ้านบุตามี
 
ฝายกกโดน  
สถานีสูบน้ำบ้านกุดตูม
       
สถานีสูบน้ำบ้านส้มป่อย
       
สถานีสูบน้ำท่าวังโปร่ง