หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ส่วนใหญ่สร้างบ้านบนพื้นที่ของตนเอง ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยมีการใช้ภาษาอีสานในการสื่อสาร และนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
 
พัฒนาทางการศึกษา
ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเท่าที่ควร เนื่องจากมีฐานะยากจน และไม่มีโรงเรียน โรงเรียนที่ประชาชนได้เรียนจะเป็นวัด ต่อมาประชาชนได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้รวมตัวกันเพื่อสร้างโรงเรียน โรงเรียนแห่งแรกของตำบลส้มป่อยคือ โรงเรียนบ้านส้มป่อย ต่อมาได้จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง มีโรงเรียนบ้านโนนเชือก โรงเรียนบ้านหนองม่วง และโรงเรียนบ้านห้วยบงตามลำดับ

โรงเรียนบ้านส้มป่อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2459 โรงเรียนบ้านส้มป่อย เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

โรงเรียนบ้านโนนเชือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จัดตั้งและเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2481 โรงเรียนบ้านโนนเชือก เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายมานิตย์ พรหมทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก

โรงเรียนบ้านหนองม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายสำลี พิมพ์ศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โรงเรียนบ้านห้วยบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 - 2 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พ.ศ. 2546 และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี นางละมัย บัวบาง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
ดัชนีชี้วัดการศึกษาที่น่าสนใจ

ระบบการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ต)

โรงเรียนบ้านส้มป่อย

โรงเรียนบ้านโนนเชือก

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โรงเรียนบ้านโนนเชือก

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง
 
 

ตำบลส้มป่อยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย ตั้งอยู่ในหมู่ 12 บ้านส้มป่อย มีเจ้าหน้าที่ประจำ 4 คน ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ทั่วไป และให้บริการแนะนำด้านสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว สำหรับโรคภัยร้ายแรง ประชาชนจะเข้าไปรับการตรวจรักษา ยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองบัวใหญ่ หรือไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ
(บุญเดือนหก) ฯลฯ

งานประจำปี งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาบรมอนุวงศ์ชัยชนะและ
เจ้าพ่อหลวงด่าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาษา อีสาน
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ผ้าไหม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10