หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 

ตำบลส้มป่อยมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ครบ 14 หมู่บ้าน
 
 
โทรศัพท์

เสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เสา

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำนวน 3 เสา

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำนวน 1 เสา
ไปรษณีย์

ไปรษณีย์ตำบลส้มป่อย ตั้งอยู่ที่ บ้านส้มป่อยหมู่ที่ 1
 
สถานที่ท่องเที่ยว      

เขื่อนยางกั้นแม่น้ำชี      

ประตู เปิด ปิดน้ำอ่างท่าเกวียน      

ป่าชุมชนภูน้ำเกลียง      
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา

ใบเสมาเก่า บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 13      

ใบเสมาเก่า บ้านบุตามี หมู่ที่ 7      

ศาลเจ้าพ่อพระยาบรมอนุวงศ์ชัยชนะ ตำบลส้มป่อย
 
 
ประปาภูมิภาค จำนวน 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง

หมู่ที่ 7 บ้านบุตามี

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยท่าขี้เหล็ก

หมู่ที่ 12 บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 13 บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 14 บ้านส้มป่อย
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านกุดตูม (หมู่3 หมู่ 5 หมู่6 หมู่ 8 ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 5)

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยบง

หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก