ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 

ตำบลส้มป่อยมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ครบ 14 หมู่บ้าน
 
 
โทรศัพท์

เสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เสา

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำนวน 3 เสา

บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำนวน 1 เสา
ไปรษณีย์

ไปรษณีย์ตำบลส้มป่อย ตั้งอยู่ที่ บ้านส้มป่อยหมู่ที่ 1
 
สถานที่ท่องเที่ยว      

เขื่อนยางกั้นแม่น้ำชี      

ประตู เปิด ปิดน้ำอ่างท่าเกวียน      

ป่าชุมชนภูน้ำเกลียง      
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา

ใบเสมาเก่า บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 13      

ใบเสมาเก่า บ้านบุตามี หมู่ที่ 7      

ศาลเจ้าพ่อพระยาบรมอนุวงศ์ชัยชนะ ตำบลส้มป่อย
 
 
ประปาภูมิภาค จำนวน 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง

หมู่ที่ 7 บ้านบุตามี

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยท่าขี้เหล็ก

หมู่ที่ 12 บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 13 บ้านส้มป่อย

หมู่ที่ 14 บ้านส้มป่อย
 
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านกุดตูม (หมู่3 หมู่ 5 หมู่6 หมู่ 8 ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 5)

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยบง

หมู่ที่ 11 บ้านหนองแก