หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
   
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร

พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตและการลงทุนทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรให้เป็นฐานในการสร้างงานพัฒนารายได้ พร้อมกับพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งการรวมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่

พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อคืนความสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ

บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ร่วมเป็นภาคีการพัฒนาเพื่อสนองประโยชน์สุขของประชาชนในอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นเร่งด่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10