หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบฯ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  456 21 30 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน  383 0 1 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน  344 0 24 ต.ค. 2560
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  374 0 18 ส.ค. 2560
อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  494 1 12 มิ.ย. 2560
ช่วยแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน  523 1 12 มิ.ย. 2560
เว็บไซต์ อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ  393 0 26 เม.ย. 2560
  (1)